به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز آمار ایران، براساس آخرین سالنامه آماری کشور، میزان تولید گوشت قرمز کشور در سال ١٣٩٥، نسبت به ١٣٨٥، حدود یک درصد کاهش، میزان تولید شیر کشور در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٢٥ درصد افزایش، میزان تولید گوشت مرغ در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٥٢ درصد افزایش و میزان تولید تخم مرغ در سال ١٣٩٥، نسبت به سال ١٣٨٥، ٣٩ درصد افزایش یافته است.

به طور متوسط در سال ١٣٨٥، برای هر ایرانی، ١٢ کیلو گوشت قرمز، 110 کیلو شیر، ١٩ کیلو گوشت مرغ و 10 کیلو تخم مرغ تولید شده است که در سال ١٣٩٥، به 10 کیلو گوشت قرمز، ١٢١ کیلو شیر، ٢٦ کیلو گوشت مرغ و ١٢ کیلو تخم مرغ در سال رسیده است.

در استان ایلام به ازای هر شهروند ایلامی ٢٩ کیلو گوشت قرمز، به ازای هر شهروند قزوینی ٣٨٩ کیلو شیر، به ازای هر شهروند گلستانی ٨٨ کیلو گوشت مرغ و به ازای هر شهروند قزوینی ٥٧ کیلو تخم مرغ تولید شده است که این استان ها در کالاهای مذکور بیشترین تولید را به ازای هر نفر جمعیت خود دارا بوده اند.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.