«نود اقتصادی»: قیمت انواع میلگرد در بازار آهن به شرح زیر است:

 

 

قیمت انواع میلگرد در بازار + جدول