به گزارش «نود اقتصادی» مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص واردات خودرو اظهار کرد: وزارت صنعت، آمار دقیقی از تعداد خودروهایی که به طور کامل از گمرک خارج شده و اکنون در سطح شهر در حال خرید و فروش است ارائه نکرده اما توزیع کامل 1900 دستگاه خودرو حتمی است.

وی افزود: برآورد انجمن وارد کننددگان خودرو از تعداد خودروهای ثبت سفارش شده، حدودا 3 برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت است.

دادفر گفت: دسترسی ما به اطلاعات دقیق محدود است اما حدس می زنیم حدود 18 هزار دستگاه خودرو با برندهای مختلف از طریق ثبت سفارش غیر قانونی و پرداخت رشوه وارد کشور شده باشد. در واقع بین وارد کننده‌ها و افرادی که به سایت ثبت سفارش دسترسی داشتند ارتباطی برقرار شد و در ازای دریافت مبلغی ثبت سفارش شکل گرفت. حالا ممکن است این کار از طریق خود وارد کننده انجام شده باشد یا توسط همان افراد سایت.

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو بیان کرد: مبلغ رشوه برای واردات هر دستگاه خودرو 5 تا 20 میلیون تومان است. به رغم تذکرات متعدد ما وارد کننده‌های متخلف برای هر ثبت سفارش به طور میانگین 10 میلیون تومان رشوه پرداخت کردند و از این طریق وارد سیستم شدند. در بین آنها افرادمشهود هم وجود دارد اما خیلی زیاد ثبت سفارش انجام ندادند تا به چالش بیفتند.

وی عنوان کرد: آمارهای ما نشان می‌دهد 32 شرکت اقدام به پرداخت وجه و واردات غیر قانونی خودرو کرده‌اند. 3 شرکت نمایندگی و بقیه شرکتها غیر نمایندگی بودند. اگر مبنا را همان واردات 18000 دستگاه بگیریم، حدود 3400 دستگاه خودرو توسط یک شرکت وارد شده اما بقیه افراد و شرکتها بین 20 تا 30 دستگاه وارد کرده‌اند. متوسط قیمت هر دستگاه خودروی وارداتی 24 هزار یورو می شود.