دکتر محمد کهندل اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با «نود اقتصادی » در خصوص نقش مسعود نیلی مشاور اقتصادی و دستیار اقتصادی رئیس جمهور اظهار کرد: متاسفانه تفکرات نظام سرمایه داری در بدنه مدیریتی اقتصاد کلان کشور حاکمیت دارد. تفکر نظام سرمایه داری مبتنی بر رونق تورمی است. یعنی اینکه ما تورم را ایجاد کنیم که رونق اتفاق بیفتد یا بیاییم شوک‌های تورمی در بخش‌های مورد نظر ایجاد کنیم تا رونق اتفاق بیفتد. در واقع تورم ایجاد کنیم و از رکود خارج شویم.

وی افزود: این تفکر به چند دلیل غلط است، اول اینکه ضد عدالت است و شکاف طبقاتی را تشدید می کند و برخلاف رشد اقتصاد است. دوم اینکه دارایی‌ها را تجاری می کند تا تورم ایجاد شود، این موضوع باعث می‌شود نقدینگی از بخش‌های تولید به بخش دارایی‌ها منتقل شود. این تفکر غلط همواره جواب نداده و باعث وخیم شدن اوضاع شده است.

کهندل تصریح کرد: تفکرات آقای نیلی باعث بدتر شدن اوضاع شده است. تفکر آقای نیلی مبتنی بر نظام سرمایه داری است. او می‌خواهد جامعه‌ای را بوجود بیاورد که همه مردم رفتار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن مبنتی بر نظام سرمایه داری داشته باشند. این رفتار در کشور ما جواب نمی دهد این سیاستها به جای اینکه جواب مثبتی بدهد، جواب منفی داده است .

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا برخی از حامیان و طرفداران نیلی در رسانه هایشان عنوان کرده اند او استعفا داده و ماههاست در جلسات دولت شرکت نمیکند به «نود اقتصادی» گفت» اینها سناریوی حامیان اوست. نباید گذاشت نیلی به این سادگی ها فرار کند. او باید پاسخگوی تصمیماتی که در 5 سال اخیر در حوزه اقتصاد گرفته باشد. البته من از اینکه آقای نیلی استعفا داده خوشحال هستم، به دلیل اینکه ایشان توانمندی حل مشکلات را نداشتند. ممکن است ایشان نکاتی را در روزهای آتی مطرح کنند و بگویند مسایلی که من عنوان کردم دولت به کار نگرفته ولی در واقعیت امر اینطور نیست. تفکر نظام سرمایه داری است  آن چیزی که باعث عدم موفقیت 5 ساله آقای نیلی شد. بنده  ناکارآمدی های آقای نیلی را فقط در نسخه های غلطی می‌دانم که برای اقتصاد کشور پیچید و اوضاع را بدتر کرد.