«نود اقتصادی»:محمد حاج رسولی ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشست خبری صبح امروز( چهارشنبه ۲۰تیر) با اشاره به کاهش بارش ها در سال آبی ۹۶_۹۷ اظهار کرد: در متوسط بلندمدت میزان بارش ۱۶۶ میلی متر گزارش شده که پیش بینی می شود تا پایان شهریور به ۱۷۵ میلی متر برسد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره با خشکسالی بی سابقه در دهه گذشته، تصریح کرد: با بارش های بهاری که اتفاق افتاد، از خشکسالی ترین دوره در ۵۰ ساله گذشته خارج شدیم و رتبه چهل و هفتم را به خود اختصاص دادیم.

وی ادامه داد: میزان بارش در کوتاه مدت ۲۶ درصد و بلندمدت ۳۰ درصد کاهش داشته است.