«نود اقتصادی»: عربستان سعودی و روسیه در اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه) موفق شدند اوپک و متحدانش را قانع کنند که تولید خود را افزایش دهند. از آن تاریخ این دو کشور شیرهای نفت خود را باز کرده‌اند.

التزام عربستان به توافق کاهش تولید اوپک، افت کرد و در ماه گذشته به ۲۶ درصد سقوط کرد.پایبندی روسیه هم به توافق کاهش تولید اوپک افت کرد و به ۵۵ درصد رسید.

در نمودارهای زیر میزان پایبندی اوپک و غیراوپک به توافق کاهش تولید، در ماه ژوئن( خرداد- تیر ۹۷ )، هجدهمین ماه کاهش تولیدات، نمایش داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته۱: گینه استوایی در اواخر می ۲۰۱۷ به اوپک ملحق شده است.

نکته ۲: به ایران اجازه داده شده است با وجود توافق کاهش تولید، به افزایش تولید خود ادامه دهد. جمهوری کنگو هم در اواخر جون ۲۰۱۸ به اوپک ملحق شده است‌ بنابراین این ۲ کشور در نمودارها نمایش داده نشده‌اند.

اوپک در ۲۲ ژوئن توافق کرد که میزان التزام به توافق کاهش تولیدات را به ۱۰۰ درصد محدود کند و مانند گذشته بیش از ۱۰۰ درصد کاهش تولید نداشته باشد.

با این حال با توجه به شرایط متفاوت تولید اعضای اوپک، میزان تجمعی التزام به کاهش تولیدات باز هم بالاتر از ۱۰۰ درصد باقی ماند و در ماه ژوئن ۱۲۶ درصد شد، اما این میزان نسبت به التزام ۱۵۹ درصدی ماه گذشته، کاهش یافته است.