موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص نقش مسعود نیلی مشاور اقتصادی و دستیار رئیس جمهور در سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی در سال‌های اخیر اظهار کرد: آقای نیلی به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور تفکرات لیبرالی و غربی را مد نظر قرار داده و ایده‌های غربی دارد. علت خطا رفتن آقای روحانی در اقتصاد هم همین تفکرات آقای نیلی است. آقای نیلی اقصاد مقاومتی را قبول ندارد.

وی گفت: آقای نیلی اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد، حالا که دولت 5 سال تفکرات غربی ایشان را اجرا کرده و اقتصاد کشور روز به روز وضعیتش بدتر شده، شنیده میشود استعفا داده و البته آقای رئیس جمهور استعفای ایشان را نپذیرفته است. بنده امیدوارم استعفای ایشان پذیرفته شود و دیگر به صحنه اقتصاد کشور بازنگردند. آقای روحانی به غیر از تفکرات آقای نیلی سیاست اقتصادی دیگری را اجرا نکرده و لذا امیدوارم مجلس اقدامی برای تغییر در این تیم اقتصادی انجام دهد.

این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه نامه ای به  رئیس جمهور نوشتند که باید تیم اقتصادی را عوض کند و اگر عوض نمی کند خود مجلسی ها دست به کار می‌شوند. هرچند به دلیل سابقه مجلس وجود چنین اراده‌ای در آنها قابل تصور نیست. متاسفانه مجلس اهل استیضاح کردن و سوال پرسیدن نیست .

ثروتی تصریح کرد: دیدگاه آقای نیلی در 5 سال اخیر شکست خورده است. تا کی می‌خواهند این دیدگاه غلط را ادامه دهند؟ علاوه بر آقای نیلی، رئیس جمهور، وزرا و رئیس کل بانک مرکزی هم باید استعفا دهند.

وی خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهور در 4 سال اول هر چه مشکل بود به گردن دولت قبلی می انداخت، حالا می‌خواهد مشکلات را به گردن چه کسی بیندازد؟ در حال حاضر وضعیت از زمان آقای احمدی‌نژاد هم بدتر است و آقای رئیس جمهور اگر مسئولیت پذیر باشند باید استعفا دهند.