کیومرث کرمانشاهی معاون سابق سازمان توسعه تجارت در خصوص فساد رخ داده در واردات خودرو به «نود اقتصادی» گفت: در تجارت هر چقدر محدودیت ایجاد کنیم، فساد رشد پیدا می‌کند. ریشه ایجاد این اتفاق این است که ما به صورت روشن و شفاف در اقتصادمان مسائل را اعلام نمی‌کنیم و تصمیماتی می‌گیریم که زمینه تخلف را ایجاد می‌کنیم.
وی افزود: همین تصمیمی که درباره ارز 4200 تومانی گرفته شد، می‌تواند یکی از زمینه‌های رشد و توسعه فساد باشد، طبیعتا اقداماتی از این دست و نبود ثبات اقتصادی و هر روز قوانین و ضوابط را عوض کردن می‌تواند به فساد دامن بزند.
معاون سابق سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: اقتصاد پویا دو مولفه اصلی دارد، یکی اینکه باید شفاف باشد و دوم نباید رانتی باشد، وقتی تصمیمات پشت درهای بسته گرفته می‌شود، نتیجه همین می‌شود که ما امروز شاهد آن هستیم. باید کسانی که این فساد را در وزارت صنعت انجام دادند، رسوا شوند که زمینه تخلف دیگر شکل نگیرد.