«نود اقتصادی»- زلزله مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های زیرمجموعه و تغییر دستکم 16 مدیر در فاصله پنج ماه.

این حجم از جابجایی مدیران وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در فاصله تقریبی 150 روز را می‌توان یکی از منحصر به فردترین رکوردهای عزل و نصب مدیران در کشور به شمار آورد، به طور میانگین هرماه بیش از سه مدیر!

به گزارش «نود اقتصادی»،‌ در فهرست مدیران ارشد تغییر یافته، می‌توان به هفت مدیرعامل شرکت و هلدینگ برخورد و مابقی تغییرات هم به مدیران کل و یا سرپرستان استانی صندوق اختصاص یافته است.

این احتمال جان گرفته که با توجه به برگزاری مجامع سالانه و انتشار کارنامه مالی شرکت‌ها، تعداد بیشتری از مدیران از دم تیغ تغییرات رئیس کنونی صندوق بازنشستگی کشوری بگذرند. به طور معمول، جابجایی مدیران با هدف کارآمدتر کردن، چالاک کردن و یا خارج کردن یک بنگاه اقتصادی از دایره بسته در سیاست‌های ناکار آمد آن صورت می‌پذیرد.

اما قابل اثبات نیست که در پس تغییرات این 16 مدیر به فاصله تنها پنج ماه در صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه چنین نیتی نهفته باشد.

نا گفته پیداست که همه این تغییرات از زمان حضور "جمشید تقی زاده"، رئیس فعلی صندوق بازنشستگی کشوری کلید خورده، درست از واپسین روز دیماه سال 96 تا اکنون.

"جمشید تقی زاده" پیش از سکانداری صندوق بازنشستگی کشوری، معاون پارلمانی وزیر تعاون بوده، مسئولیتی کاملا سیاسی که وظیفه او بیشتر، هموارتر ساختن دست‌اندازهای وزارتخانه مذکور در صحن پارلمان بوده  است.
درحال حاضر، یک میلیون و 380 هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری قراردارند که گمان میرود ماهیانه 2700 تا 2900 میلیارد تومان به عنوان حقوق از این صندوق پرداخت می‌شود.

بخش مهمی از این رقم نجومی، متکی به بودجه دولت بوده و رقم ناچیزتر آن هم از محل کسور پرداختی و یا سودهای احتمالی شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری تامین می‌شود.

کاهش سود دهی و یا زیان دهی شرکت‌های تابعه، ناتوانی صندوق در تامین حقوق بازنشستگان از محل منابع درآمدی، فقدان توازن بین نسبت شاغلان و بازنشستگان و از آن مهمتر، تکلیف برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، تنها بخشی ازمشکلات مهم صندوق بازنشستگی کشوری به شمار می‌آید.

"اکبرشیرمحمدی"، مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری، هشدار داده که متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان براساس برنامه ششم توسعه، دستکم 13 هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل خواهد کرد.
صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر، دارای  113 شرکت بوده که سهام مدیریتی  55 شرکت آن در اختیار این صندوق بوده و سهام مابقی شرکت ها هم غیرمدیریتی است.

گفته می شود که در سالجاری سهام مدیریتی 25 شرکت وابسته به این صندوق واگذار خواهد شد.

برآورد شده که ارزش واقعی شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری، حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین با یک ضرب و تقسیم ساده، می‌توان نتیجه گرفت که با وجود ارزش بسیار بالای دارایی‌های صندوق اما تا چه میزان درآمدآن از محل این مقدار دارایی، ناچیز وضعیف است.

"جمشید تقی زاده" به تازگی، برنامه 19 گانه اقتصادی خود را به شرکت‌های تابعه صندوق ابلاغ کرده که در آن موارد مهمی چون داشتن انضباط مالی،تهیه برنامه جامع ارتقای ارزش دارایی های در اختیار و مبارزه با فساد به چشم می خورد که درکنارین موارد،  یکی از مهمترین دغدغه های صندوق و شرکت های تابعه طی سه سال آینده مهارت تامین مالی خواهد بود.

خود این موارد نشان می دهد که صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به مشکلات از پیش گفته، چه روزهای بسیار سختی را در پیش رو خواهد داشت.

بنابراین اگر "تقی زاده" بخواهد با سبک و سیاق کنونی به عزل و نصب مدیران متمرکز شود، بی ثباتی مدیریتی و نگرانی از جابجایی، انگیزه هرگونه فعالیت موثر در راستای تحقق برنامه های رئیس صندوق را در بین مدیران فعلی از بین خواهد برد.

رئیس فعلی صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت در عرصه ورزش کشور را هم در کارنامه کاری خود داشته، از این رو، این پرسش مطرح شده که آیا بعد از برگزاری مجامع سالیانه شرکتهای تحت پوشش، او باز هم برای اخراج تعداد بیشتری از مدیران دست به کارت خواهد شد یا خیر؟