«نود اقتصادی»:قیمت انواع موتورسیکلت کارکرده در بازار به شرح زیر است: 

 

 

برای خرید موتورسیکلت کارکرده چقدر باید هزینه کرد؟