«نود اقتصادی»: در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد یک میلیارد و 596میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 385میلیارد تومان در 85هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت 329واحدی در ارتفاع 107هزار و 780واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای معاملاتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس ایران و پتروشیمی مبین شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پتروشیمی پارس، ارتباطات سیار ایران و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین رشد خود مانع افت بیشتر شاخص بورس شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 202میلیون ورقه به ارزش 274میلیارد تومان در 124هزار نوبت، آیفکس 5.7 واحد افت کرد و در ارتفاع 1209واحد قرار گرفت