نود اقتصادی:حسین توکلی، اظهار داشت: تعداد ثبت نام کنندگان برای شرکت در آزمون نیز برابر با 427 هزار و 701 داوطلب بود که از این تعداد 268 هزار و 326 داوطلب زن و 159 هزار و 375 نفر مرد بودند و به عبارت دیگر، 62.74 درصد ثبت نام کنندگان زن و 37.26 درصد آنان مرد بودند.

وی افزود: پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 97 برای 9 دستگاه اجرایی کشور صبح روز جمعه 15 تیر برای 427 هزار و 701 داوطلب در 139 شهرستان و 234 حوزه امتحانی برگزار شد.

توکلی با بیان اینکه از میاان این تعداد داوطلب، 366 هزار و 170 نفر در جلسه آزمون حاضر بودند، یادآور شد: به عبارت دیگر 85.61 درصد حاضر و 14.39درصد غایب بودند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: در واقع از تعداد حاضرین در جلسه آزمون تعداد 232 هزار و 661 نفر معادل 63.54 درصد زن و تعداد 133 هزار و 509 نفر معادل 36.46 درصد مرد هستند.

وی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 1397 با تغییراتی که اعلام شده ، تعداد 18 هزار و 198 نفر برای 9 دستگاه اجرایی کشور است.

توکلی گفت: ظرفیت استخدامی وزارت آموزش و پرورش در این دوره از آزمون استخدامی 17 هزار و 347 نفر، سازمان دامپزشکی 72 نفر، سازمان شیلات 138 نفر، وزارت راه و شهرسازی 270 نفر، سازمان حفاظت محیط زیست 200 نفر، وزارت امور اقتصادی و دارایی 45 نفر، سازمان بیمه سلامت 15 نفر، سازمان ملی زمین و مسکن 2 نفر و سازمان اوقاف و امور خیریه 100 نفر است.

وی افزود: نتایج پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 97 پس از هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام می شود و تاریخ انتشار فهرست اسامی پذیرفته شدگان به زودی اعلام خواهد شد.