«نود اقتصادی»:مرتضی براری به اتفاق هیئتی شامل برخی اعضای شورای عالی فضایی، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگانی از بخش خصوصی و اپراتورهای تلفن همراه در پژوهشکده سامانه های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران حضور یافتند و از دستاوردهای ماهواره ای این پژوهشکده دیدار کردند.

براری در این دیدار با بیان اینکه در کشور نیروهای انسانی ارزشمندی در حوزه فضا توسط مراکز دانشگاهی آموزش دیده اند، گفت: در حال حاضر نیز نوبت صنایع و بخش خصوصی است که با ورود به عرصه فضا در تقویت و توسعه فعالیت های فضایی کشور همکاری کنند.

رئیس سازمان فضایی ایران تصریح کرد: امروزه، در دنیا، حوزه فضایی بستر اشتغال و کسب وکار شده و کاملا اقتصادی است، بطوریکه 75 درصد حجم اقتصاد فضایی در کشورهای صاحب این فناوری در بخش خصوصی است و سهم دولت ها 25 درصد است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید به اینکه وزارت ارتباطات تجربه سرمایه گذاری موفق بخش خصوصی در حوزه ICT را دارد، گفت: بطوریکه ورود بخش خصوصی در حوزه اپراتورهای تلفن همراه، نتایج بسیار خوبی را در بر داشته است.

وی افزود: ما در تلاش هستیم تا بستر لازم را برای ورود بخش خصوصی در عرصه فضایی کشور و سرمایه گذاری در این حوزه را برای آنها فراهم کنیم و به این منظور تعاملات متعددی با بانک های دولتی و خصوصی، اپراتورها و سایر شرکت های خصوصی داشته ایم و به طور جدی، کارها را پیگیری می کنیم.

براری از جمله این امور را صدور پروانه مخابرات ماهواره ای اعلام کرد که در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات قرار دارد و این کار را نقطه عطفی در ورود بخش خصوصی در حوزه فضایی کشور و سرمایه گذاری در این بخش عنوان کرد.

او تصریح کرد: از جمله دغدغه های ما این است که تصدی گری در حوزه فضا را رها کرده و تا جاییکه بخش خصوص ورود پیدا کند، از جمله در بخش اپراتوری فضایی، کار را به این بخش محول کنیم.

وی افزود: دولت تلاش می کند براساس سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه، فعالیت های حوزه فضایی کشور را توسعه دهد و در این راستا، سازمان فضایی ایران حمایت صد در صدی از پروژه های فضایی را ادامه می دهد و تلاش می کنیم مراکز فضایی کشور در کل زنجیره فضایی فعال باشند.