به گزارش «نوداقتصادی» کمیسیون‌های تخصصی انجمن جوانان استان تهران، تشکیل و در اولین جلسه ارکان هیات‌رئیسه هر کمیسیون با رای اعضا انتخاب شدند.
به گزارش روابط‌عمومی انجمن جوانان استان تهران، اعضای این انجمن هفته گذشته طی دو روز پیاپی و در 6 جلسه مستقل شرکت کردند تا رئیس، نائب‌رئیس و دبیر کمیسیون‌های تخصصی را انتخاب کنند.
در این جلسه‌ها که ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تشکیل شد، داوطلبان حضور در ارکان کمیسیون‌ها به معرفی خود و برنامه‌هایشان پرداختند و در نهایت با رای‌گیری مخفی اعضا، مسئولان هر کمیسیون انتخاب شدند.
اولین کمیسیونی که ارکان خود را شناخت، کمیسیون «کسب‌وکارهای‌نوین، دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها» بود. شبیر آسایش، علی عمیدی و علیرضا اشکان به ترتیب به عنوان رئیس، نائب‌رئیس و دبیر کمیسیون انتخاب شدند.
جلسه تعیین ارکان کمیسیون صنعت، معدن و انرژی با حضور 25 نفر از اعضا، با بیشترین میزان استقبال مواجه شد. در این جلسه امین فتحی، سیدسهراب حسینی و محمدحسین محمدی به ترتیب به عنوان رئیس، نائب‌رئیس و دبیر کمیسیون صنعت، معدن و انرژی انتخاب شدند.
در انتخابات کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات نیز فرشید فرزانگان و حامد استیری به ترتیب مسئولیت رئیس و نائب‌رئیسی را برعهده گرفتند و نازنین فلاحتی به عنوان دبیر این کمیسیون برگزیده شد.
علیرضا قلعه، حسین اعلائی و فاطمه ثنائی‌اعلم نیز به ترتیب به عنوان رئیس، نائب‌رئیس و دبیر کمیسیون بازار پول و سرمایه انتخاب شدند.
انجمن جوانان استان تهران سال گذشته پس از تلاش‌های فراوان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران تشکیل شد و خردادماه امسال اعضای هیات‌مدیره خود را شناخت. این انجمن از اعضای جوان اتاق بازرگانی تهران و شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها تشکیل شده است.