به گزارش «نود اقتصادی» حمید تهرانفر، مدیر سابق نظارت بر مؤسسات پولی و بانکی بانک مرکزی، بسته ارزی جدید را بسیار اثربخش ارزیابی می‌کند و معتقد است بازیگران بازار منتظر یک مکانیسم کاری بودند تا بتوانند از آن تمکین کنند. او ادامه داد: بازار ارز در چند ماه اخیر از هم گسسته بود، اکنون با روش اعمال‌شده مقررات روشن‌تر شده و حداقل در گفتار اول بازیگران این بازار این‌طور نشان داده‌اند که متمایل به حمایت از این سیاست هستند. بنابراین می‌توان امیدوار بود اجرای بسته ارزی ثبات اولیه‌ای را در بازار ارز ایجاد کند. نگاهی به بازار و کاهش نرخ دلار نیز تأییدکننده این پیش‌بینی است.
تهرانفر اضافه کرد: در بسته ارزی دولت قرار بر این شده که عرضه و تقاضا خود تعیین‌کننده نرخ ارز باشد؛ البته این نکته را نمی‌توانیم از نظر دور کنیم که به‌هرحال نرخ از سوی دولت دست‌کاری می‌شود؛ کمااینکه همین حالا در بورس هم همین اتفاق می‌افتد؛ اما باز هم شیوه سیاست ارزی فعلی مقبول است.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر تفاوت نرخ ارز ثانویه و صرافی و چگونگی کارکرد بازار صرافی‌ها توضیح داد: ما در همه این سال‌ها صنفی به نام صرافی‌ها داشتیم که از فروردین منع فعالیت شده بودند؛ اما اکنون با بسته جدید ارزی صرافی‌ها دوباره به چرخه باز‌می‌گردند. از لحاظ نرخ هم همواره میان نرخ ارز حواله‌ای و نقدی فاصله بوده و نرخ ارز به شکل اسکناس بالاتر از نرخ حواله‌ای تعیین می‌شده؛ اما در شرایط حاضر اگر نرخ صرافی‌ها 200 تا 250 تومان بیشتر از نرخ ارز ثانویه باشد، رقم مناسبی است. تهرانفر تأکید کرد: در‌حال‌حاضر بسته جدید ارزی آرامش نسبی را می‌تواند بر بازار ارز حاکم کند؛ اما عمر این آرامش موقتی است و باید دید رفتار بین‌المللی ایران به چه شکلی بروز پیدا می‌کند. در صورت موفق‌نبودن مذاکرات بین‌المللی و شدت‌یافتن تحریم‌ها این بسته و آرامش حاصل از آن بسیار زودگذر خواهد بود.