به گزارش «نود اقتصادی» مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت با اظهار تعجب از سخنان یوسفیان‌ملا درباره گم شدن 9 میلیارد دلار ارز دولتی و سرنوشت نامعلوم گفت: «من تعجب می‌کنم از این حرف این نماینده مجلس. یعنی چه 9 میلیارد دلار گم شده است. مگر می‌شود؟! مگر امکان دارد؟! ممکن است وقفه‌ای در واردات کالا صورت گرفته باشد اما مسیر این پول‌ها کاملا مشخص است. ادعای این نماینده مجلس کاملا نادرست است. الان لیستی استخراج و آماده انتشار است که در آن تمام دریافت‌کنندگان ارز دولتی مشخص هستند. در آن لیست معلوم است چه کسی، به چه مقدار و برای واردات چه کالایی ارز 4200 دولتی گرفته است و این مساله کاملا قابل اثبات است. بانک مرکزی لیست را دارد و به وزارت اقتصاد ارسال کرده است، در حالی که باید منتشرش می‌کرد. شاید اگر این لیست منتشر می‌شد، این اعداد هم در جامعه مطرح نمی‌شد.»