«نود اقتصادی»:مدیر عامل شرکت بیمه نوین،زیان انباشته شرکت متبوع خود در سال 94 را دستکم 78 میلیارد تومان ذکرکردکه اکنون به 37 میلیارد تومان رسیده و پیش بینی کردکه با رفتار حرفه ای مبتنی بربرنامه، نه تنها زیان انباشته شرکت امسال به رقم صفر خواهد رسید بلکه سود نقدی 60 ریالی هم بین سهامداران توزیع خواهد شد.

"حسین کریمخان زند"،درگفتگو با نود اقتصادی،نوسانات نرخ ارز درچند ماه اخیر را عاملی مهم وتاثیرگذار بر صنعت بیمه خواند و گفت که با وجود افزایش قیمت کالاهای کارخانجات و ماشین آلات صنعتی به دلیل نوسانات نرخ ارز، اما بیمه گزاران نسبت به دریافت الحاقیه بیمه نامه ها مبادرت نکرده اند که درصورت بروزخسارت، بیمه گران امکان پرداخت خسارت را به آنها ندارند.

وی،احتمال داد که شرکت متبوع او مجبور شود با مشتریان بزرگ خود صحبت کرده وآنها راضی کند تا هرچه سریعتر نسبت به اخذ الحاقیه بیمه نامه های فروخته شده مبادرت ورزند تا جلوی بروز مشکل آتی  هم گرفته شود.

احتمال افزایش تعداد شرکت های ورشکسته در صنعت

کریمخان زند، تایید کرد که درحال حاضر دو یا سه شرکت بیمه ای شبیه وضعیت توسعه وجود دارند که خوب یا بد درحال ادامه فعالیت هستند که بیمه مرکزی باید هرچه سریعتر از آنها بخواهد تا ذخایر و ترازهای مالی خود را اصلاح کنند.

به گفته وی،یک شرکت بیمه ای با دو یا حتی سه سال عملکرد بد ورشکسته نمی شود و افزود که یک شرکت بیمه ای به طور معمول با رسیدگی نکردن به دهها اشتباه صورت گرفته درآن ممکن است که به شرایط بیمه توسعه دچار شود.

مدیر عامل شرکت بیمه نوین،اظهار داشت که شرکت های  بیمه ای"توسعه"،"پارسیان"،"کارآفرین" و حتی"رازی" فعالیت خود را با هم و در یک روز شروع کرده اندوپرسید که آیا در شرایط فعلی شرایط این چهارشرکت شبیه همدیگر است و خود پاسخ داد که بیمه توسعه ازابتدا هم مشکل داشت بنابراین امکان ندارد یک شرکت بیمه ای ظرف مدت سه سال خراب و ورشکسته شود.

وی،اذعان داشت که شرکت هایی در صنعت بیمه وجود دارند که درسال های گذشته ذخیره فنی کافی را مد نظر قرار نداده اند هرچند که در چهار سال گذشته بیمه مرکزی کوشید تا ذخایر فنی شرکت ها افزایش پیدا کند.

شعارجوانگرایی و شناخت کافی نداشتن از صنعت بیمه

کریمخان زند،مدعی شدکه برخی افراد که شعار جوانگرایی درصنعت بیمه را سر می دهند، صنعت بیمه را نمی شناسند زیرا شرکتهایی در صنعت  وجود دارند که همه مدیران آنها بازنشسته بوده اما همچنان موفق هم هستند.

وی،گفت که بابد اجازه داد تا شرکت ها فعالیت خودرا انجام دهند، زیرا برخی از مشکلات ربطی به صنعت بیمه نداشته وبه انتخاب هیات مدیره و سهامدار ربط دارد.

مدیر عامل شرکت بیمه نوین به سیاست استفاده ازمدیران بازنشسته در شرکت متبوع خود اشاره کرد و اظهارداشت که در بین برخی مدیران جوان بیمه نوین یک مدیر بازنشسته حضور دارد تاتجربیات خودرا به نیروی جوان منتقل کند.

به گفته وی،درتربیت مدیران جوان صنعت بیمه یک وقفه دستکم 20 ساله رخ داده واین وقفه به وجود آمده  را نمی توان به راحتی پرکرد.

کریمخان زند،درعین حال گفت که به دلیل همین وقفه، واحد نظارت بیمه مرکزی ازلحاظ تعداد نیروی انسانی در مضیقه بوده ونمی تواند به خوبی بر 30 شرکت بیمه ای  نظارت کافی داشته باشد بنابراین باید این واحد نظارتی تقویت شود ودرکنار آن می توان برخی امور محوله بیمه مرکزی را برون سپاری هم کرد.

جلوگیری از حضور نوین درکنسرسیوم انرژی

مدیرعامل شرکت بیمه نوین، اذعان داشت که شرکت متبوع او نتوانسته درصنعت نفت وگازحضور چندان فعالی داشته باشدکه این امر ناشی از دولیل بوده ودرتوضیح دلیل نخست گفت که این شرکت ازگذشته حضور فعالی دراین راستا نداشته و دلیل دوم هم ناشی از عدم موافقت کنسرسیوم بیمه ای حاضر درصنعت نفت و گاز بوده که با حضور "نوین" درآن موافقت نکرده اند.

وی،تاکید کرد که برای حضوردرکنسرسیوم بیمه ای صنعت نفت،چندین باردرخواست داده اما این کنسرسیوم با حضور بیمه نوین موافقت نکرد و ابراز امید واری کرد که بیمه ایران به عنوان لیدر این کنرسیوم در روش خود تجدید نظرکرده تا بیمه نوین هم بتواند درپوشش ریسک صنعت نفت وگاز سهمی داشته باشد.

کریمخان زند برآورد کرد که با توجه به سرمایه فعلی شرکت متبوع خود، بتواند یک درصد از پروژه های صنعت نفت و گاز را در قالب کنسرسیوم موجود پذیرش ریسک کند ودرعین حال،ردکرد که اعضای کنونی کنسرسیوم بیمه ای  به دلیل رفتار باندی و دسته ای،مانع از حضور بیمه نوین شده باشند.

افت شدید سود صنعت بیمه به دلیل آزادسازی نرخ

مدیر عامل شرکت بیمه نوین، اعلام داشت که شرکت های بیمه ای  دردنیا از محل عملیات  بیمه گری سودی نمی برند بلکه سود حاصله آنها از محل سرمایه گذاری بوده که در ایران و به دلیل آزاد سازی هیجانی نرخ بیمه نامه ها،این امر سبب شد تا شرکت های بیمه ای  با هر نرخی به صدور بیمه نامه مبادرت ورزیده و باعث افت شدید سود صنعت بیمه شده اند.

وی،خواستار آن شد تا دوباره ضوابطی برای تعیین نرخ بیمه نامه ها تعیین شود تا حق بیمه ها کم یا زیاد اخذ نشود.

کریمخان زند،درعین حال هشدار داد که آیین نامه های صنعت بیمه همواره نیازمند بازنگری بوده،که در این بین یکی ازمهمترین آیین نامه های نیازمند به بازنگری،آیین نامه 60  بوده تا روش های سرمایه گذاری صنعت بیمه اصلاح شود.

مدیرعامل شرکت بیمه نوین، عقب افتادن بیمه مرکزی از صنعت بیمه در به روز رسانی آیین نامه ها را رد کرد و افزود که تعمدی درتاخیر برای به روز رسانی آیین نامه ها ازسوی بیمه مرکزی وجود ندارد.

وی،اظهارکرد که باوجود سامانه"سنهاب" هنوزدرصنعت بیمه اطلاعات زیادی وجود دارد که پایش آن توسط این سامانه صورت نمی پذیرد و سنهاب تنها در دورشته موفق بوده است.

خودزنی شرکتهای بیمه ای به بهانه رقابت!

کریمخان زند گفته که هیچ رقابت سالمی درصنعت بیمه مشاهده نمی کند و رفتارکنونی شرکت های بیمه ای را برای جذب یک پرتفوی با  نرخ های  بسیار پایین را به خود زنی تشبیه کرده چرا که مدیران عامل در تلاش هستند به صرف نشان دادن یک سود حداقلی به سهامدار و هیات مدیره، دست به هرکاری بزنند.

او،تصریح کرد که در رقابت سالم بین شرکت ها، باید شرکت ها درکنار جذب پرتفو ورعایت ذخایرکافی سود مناسبی هم داشته باشند.

کم لطفی در ارسال نامه خصوصی مدیران عامل به رسانه ها

مدیر عامل شرکت بیمه نوین درباره افشای نامه تعدادی از مدیران عامل شرکت های بیمه ای برای  انتخاب رئیس کل بیمه مرکزی ازداخل صنعت بیمه،پیش از انتصاب "غلامرضا سلیمانی" هم توضیح دادکه این نامه به پیشنهاد یکی از مدیران عامل شرکت های بزرگ بیمه ای کشور نوشته و توسط تعدادی از مدیران عامل هم امضا شد وقراربود که به وزارتخانه ارسال شود.

وی، ادامه داد که در میانه راه، و پس از مطرح شدن نام سلیمانی برای  ریاست کلی بیمه مرکزی، یکی از مدیران عامل ازنامه امضا شده، عکس برداری کرده و آن را به یک رسانه، ارسال کرد که این رفتارمدیر عامل مربوطه، کاملا غیرحرفه ای و نادرست بود.

کریمخان زند ابراز اطمینان کرد که نامه مذکور ازناحیه سندیکا به رسانه ها ارسال نشده،بلکه بعد ازمطرح شدن نام سلیمانی،به عنوان گزینه ریاست کلی ، مدیرعامل مذکورعکس نامه امضا شده را به رسانه ها ارسال کرد حال آنکه این نامه گفتگویی خصوصی بین مدیران عامل صنعت با وزیر اقتصاد بود که نامه هم به وزیر ارسال نشد.

وی،گفت که غلامرضا سلیمانی مدیری با تجربه در بازار سرمایه وصنعت بیمه بوده و صنعت بیمه هم با رئیس کل جدیدبیمه مرکزی خط کشی ندارد و هر دوطرف می کوشد تا با کمک یکدیگر صنعت بیمه را به رشد و تعالی برساند.