«نود اقتصادی»- با حکم "علی دستجردی" مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی، "سعید اوحدی" به سمت عضو هیات مدیره گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی منصوب شد.

سعید اوحدی، طبق اعلام گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی، پس از این انتصاب، به عنوان عضو هیات مدیره به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

سعید اوحدی درحال حاضر، رئیس سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران بوده که اواخر بهمن ماه سال گذشته پس از خداحافظی از معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به شهرداری تهران پیوست.

چندی پیش، مرتضى رحمانى موحد، رییس هیات مدیره گروه ایرانگردى و جهانگردى از ترکیب هیات مدیره این هلدینگ خداحافظی کرده بود.

گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی دراواسط سال 1379 تاسیس شده سهام آن به نسبت مساوی به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.

در حال حاضر، هتل‌های موجود گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی در 24 استان کشور 64 هتل بوده و میزان دارایی آن حدود 3500 میلیارد تومان برآورد شده است.