«نود اقتصادی»- محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان به عضویت در ترکیب هیات مدیره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت، یکی از شرکت‌های بزرگ و فعال ساختمانی درآمد.

محمد مهدی تندگویان، فرزند محمدجواد تندگویان (وزیر نفت ایران در کابینه محمدعلی رجایی) و از اعضای منتخب چهارمین دوره شورای شهر تهران بوده است.

از او به عنوان فرد دارای حاشیه شورای شهر تهران یاد می‌کنند که گاه و بیگاه با اظهار نظرهای متفاوت، نگاه رسانه‌ها را به سمت خود معطوف ساخته است.

نمایندگان مجلس شورای  اسلامی، اردیبهشت ماه سال 95، مصوبه‌ای را در مورد ممنوعیت عضویت افراد در هیات مدیره بیش از یک شرکت به تصویب رسانده‌اند که براساس این مصوبه، (هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.

متخلف علاوه براسترداد وجوه دریافتی به شرکت،به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

سهامداران کنونی شرکت مهندسی وساختمانی صبا نفت، شرکتی معاون ساماندهی امورجوانان وزیر ورزش وجوانان  ریاست هیات مدیره آن را بر عهده دارد را شرکت  های سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، عملیات اکتشاف نفت،نفت سپاهان، هواپیمایی نفت ایران، پالایش نفت جی ، خدمات پشتیبانی صبا نفت ، خدمات بازرگانی سهند نفتیران ،کارگزاری صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت تشکیل می دهند.