«نود اقتصادی»:لیست آپارتمان های موجود جهت رهن و اجاره در منطقه 20 تهران به شرح زیر است: 

 

اجاره آپارتمان در منطقه ۲۰ تهران + قیمت