«نود اقتصادی»:در این مدت تولید اتوبوس بین شهری یوتونگ شرکت ایران خودرو دیزل با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۴۱ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.

تولید اتوبوس سه محور شرکت عقاب افشان نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۳۲ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۶ به صفر کاهش یافت.

تیر ماه امسال تولید اتوبوس مان R۰۷ شرکت یاوران خودرو شرق نیز متوقف شده و از ۴ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید.