به گزارش «نود اقتصادی» عبدالحمید انصاری کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز در نقد بسته ارزی بانک مرکزی به می‌گوید: گسترش تعداد و تنوع اقلام مشمول دلار4200تومانی به منابع ارزی فشار می‌آورد لذا به نظرم باید میزان این 25 دسته کالایی و واردات آن با ارز 4200 تومانی محدود و واردات بقیه کالاها و بخش عمده کالاهای مورد نیاز، به ارز موجود در بازار ثانویه واگذار شود.
وی ادامه داد: از طرفی دولت اگر می‌خواهد مساله را سامان دهد باید محدودیت بازار ثانویه را بردارد. چراکه در حال حاضر بازار ثانویه با محدودیت‌هایی روبه‌رو است به‌طوری که پتروشیمی‌ها باید یک‌درصدی از درآمدهای صادراتی خود را به بازار بیاورند و بعد هم باید مشتری ارز خود را پیدا کنند. این محدودیت‌ها وجود دارد و  افرادی که به دلار کمی نیاز دارند، برای تأمین نیازهای خرد خود باید به نرخ سوم که نرخ موجود در صرافی‌ها مراجعه کنند.