«نود اقتصادی»- مدیرعامل شرکت بیمه آرمان تایید کرده که پرداخت خسارت‌های دو زلزله کرمانشاه و بجنورد زیانی دستکم 40 میلیارد تومانی را برای شرکت متبوع او به دنبال داشته که بر این اساس آرمان امسال سودی برای توزیع ندارد!

علیرضا بیانیان در گفتگو با «نود اقتصادی» درباره تاخیر در برگزاری مجمع سالیانه شرکت بیمه آرمان گفت که پس از یکبار تنفس، اکنون صورت‌های مالی و کفایت ذخایر شرکت ،توسط بیمه مرکزی تایید شده، بنابراین مجمع شرکت هفته آینده برگزار می‌شود.

وی درباره احتمال دخالت علیرضا امیر حسنخانی معاون توسعه و پشتیبانی شرکت در همه امور مدیریت عامل شرکت اذعان داشت که خود او به عنوان مدیر عامل شرکت، اختیاراتی برای اجرا به آنها داده،هر چند که اختلاف نظر در همه جا وجود دارد و این امر باعث سازندگی می‌شود.

بیانیان، هرگونه احتمال جدایی خود از مدیریت عاملی شرکت بیمه آرمان را رد کرده و توضیح داد که در سه ماهه اخیر چندین پیشنهاد از سوی شرکتهای دیگر داشته که پاسخ منفی داده اما درصورت جداشدن از بیمه آرمان، به طور قطع خانه نشین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت بیمه آرمان، اظهارداشت که به علت گرفتاری هایی که دارد کمتر در جلسات سندیکا حضور می‌یابد اما باتوجه به حق عضویت پرداختی به سندیکا رضایت او از عملکرد سندیکا نسبی بوده و کامل نیست!