«نود اقتصادی»:شرکت پتروشیمی پارس،اعلام کرده که فروش داخلی وصادراتی شرکت پتروشیمی پارس اعم از LPG،استایرن منومر و ... مطابق برنامه درجریان  بوده و این شرکت با ظرفیت بالا در مدار تولید قرار دارد.

شرکت پتروشیمی پارس درگزارش شفاف سازی خودتصریح کرده که با توجه به استفاده ازخدمات دو کارگزار فروش محصولات صادراتی شرکت پتروشیمی پارس و قراردادهای بلندمدت، مشکلی از بابت فروش محصولات نخواهد داشت.

این شرکت یادآور شده که درصورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب را مطابق دستورالعمل اجرایی،افشا می کند.