محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اندازه گیری سطح تجمعی تشعشعات رادیویی در کشور است تا نظارت دقیقی بر رعایت استانداردها صورت پذیرد.

وی با درج هشتگ شفاف سازی تاکید کرد: همانطور که قول داده بودم، سامانه برخط (آنلاین) نمایش این اندازه گیری ها، در هفته دولت توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رونمایی خواهد شد.