«نود اقتصادی»: میانگین قیمت سبد نفتی اوپک در هفته گذشته به ۷۲ دلار و ۹ سنت رسید، در حالی که قیمت این شاخص در هفته پیش از آن ۷۰ دلار و ۳۶ سنت بود.

همچنین قیمت این شاخص در روز جمعه (دوم شهریور ماه) ۷۴ دلار و دو سنت بود.

قیمت سبد نفتی اوپک شامل انواع نفت خام تولیدی در ۱۵ کشور عضو اوپک است.