«نود اقتصادی»: ماده 33 منشور حقوق شهروندی تاکید دارد حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از اولویت های خود را تحقق این ماده قرار داده و با تغییر مدل برنامه ریزی و اجرای ارائه خدمات اجباری ارتباطی در مناطق روستایی و کمتر برخودار (طرح یو.اس.او) و بکارگیری حداکثر توان بخش خصوصی و اپراتورهای ارتباطی گام های موثری در این زمینه برداشته است.
تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد اکنون ساکنان بیش از 42 هزار روستا به شبکه سیار دسترسی دارند و در بیش از 30 هزار روستا از خدمات شبکه نسل چهارم تلفن همراه فراهم شده است.

** اینترنت روستایی
بر پایه این گزارش، از مجموع 62 هزار و 284 روستای کشور 31 هزار و 886 روستا اینترنت پرسرعت دارد.
همچنین از مجموع 39 هزار و 465 روستای دارای بیش از 20 خانوار، 21 هزار و 263 روستا از اینترنت پرسرعت برخوردار است.
براساس گزارش تازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجموع 22 هزار و 819 روستای دارای کمتر از 20 خانوار تاکنون 10 هزار و 623 روستا از خدمات اینترنت پرسرعت بهره مند شده است.
تازه ترین گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد با افزایش خدمات رومینگ (جابجایی اپراتور تلفن همراه) هفت میلیون و 500 هزار مشترک در روستاهای کشور از این خدمات استفاده می کنند.
همچنین امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت برای 54درصد ساکنان روستاهای دارای بیش از 20 خانوار فراهم شده است.
ساکنان در 36 هزار روستا نیز به شبکه سیمی مخابرات دسترسی دارند؛ ضمن آنکه 13 هزار مودم (گیرنده اینترنت) به طور رایگان در روستاها توزیع شده است.

** زیرساخت های بانکی
تازه ترین گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد بیش از 1250 دستگاه خود پرداز برای خدمات خرد بانکداری در روستاها توزیع شده است.
هدف از این اقدام تحقق عدالت اجتماعی عنوان می شود.
توزیع این امکانات سبب می شود جوانان روستایی بتوانند با استفاده از این امکانات برای ایجاد اشتغال بر بستر زیرساخت های ارتباطی اقدام کنند.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اول بهمن ماه پارسال گفت: براساس بررسی ها در سه بخش ارتباطات ثابت، تلفن همراه و اینترنت، در 34 درصد روستاها سه سرویس ارتباطی دارد و ساکنان سه درصد آنها به هیچ نوع خدمات ارتباطی دسترسی ندارند.
«محمدجواد آذری جهرمی» افزود: از مجموع روستاهای مورد پایش، 51 درصد به 2 سرویس و 10 درصد فقط به یک سرویس دسترسی دارند.