به گزارش «نود اقتصادی» حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: آقای همتی رییس فعلی بانک مرکزی به جای استفاده از توان نیروهای بانک مرکزی، نیروهای بانک ملی را به بانک مرکزی می‌آورد، این برای سیستم سم است. 

وی افزود: امثال آقای همتی باید تلاش‌شان این باشد که از ظرفیت‌های موجود بانک مرکزی و تجربه‌های آنها استفاده کنند. زمانی که غریبه‌ای وارد یک سیستم می شود، جوابگو نیست و بدنه سیستم با آن همکاری نمی‌کند. همه امیدوار بودند که رییس فعلی بانک مرکزی تغییر ایجاد کرده و بتواند مشکلات را حل کند. متاسفانه انتصاباتی که انجام می‌شود، درست نبوده و متناسب با شرایط جامعه نیست.