«نود اقتصادی»:به نقل از رویترز، مرکز سرشماری آمریکا اعلام کرد متوسط درآمد خانوارهای آمریکایی به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۶۷ رسیده است و با ۱.۸ درصد افزایش در سطح ۶۱ هزار و ۴۰۰ دلار قرار گرفته است. جاناتان روث باوم- مدیر بخش درآمدی مرکز سرشماری آمریکا گفت: سال ۲۰۱۷ بالاترین سطح ثبت شده از نظر متوسط درآمد خانوارهای آمریکایی از سال ۱۹۷۶ بدین سو است.

با این حال در شرایطی که درآمد خانوارهای سفیدپوست با ۲.۶ درصد افزایش به ۶۸ هزار و ۱۴۵ دلار و خانوارهای اسپانیایی تبار با ۳.۷ درصد افزایش به ۵۰ هزار و ۴۸۶ دلار رسیده است، متوسط درآمد خانوارهای سیاه پوست با ۰.۲ درصد کاهش به ۴۰ هزار و ۲۵۸ دلار رسیده است.

به گفته این گزارش، شمار جمعیت فقیر در آمریکا از ۱۲.۷ درصد به ۱۲.۳ درصد کاهش یافته است. الیز گولد- کارشناس موسسه سیاست گذاری اقتصادی واشنگتن گفت: در شرایطی که کاهش فقر و افزایش درامد همان چیزی است که باید انجام شود، برای بسیاری از خانوارها این افزایش درآمد چندان محسوس نبوده ست.

بنابر نتایج این سرشماری، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در آمریکا معادل ۲۴ هزار و ۸۵۵ دلار در سال بوده است. اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۷ موفق شد ۲.۲ میلیون شغل ایجاد کند و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش یافت. با تداوم این روند در سال جاری نرخ بیکاری به ۳.۹ درصد رسیده است.