«نود اقتصادی»:رئیس مرکز آمار ابراز امیدواری کرد که تورم ماهانه ماه آینده مثل ماه گذشته افزایشی نباشد، اما با توجه به تورم ماهانه ۵.۲ دهم درصدی تورم سالیانه شهریور قطعا دو رقمی خواهد بود.

امیدعلی پارسا گفت: شاید برای محاسبه تورم نسبت به ماه‌های گذشته بهترین عدد، عدد تورم ماهانه باشد چرا که برای مثال اگر عدد تورم ماهانه یک باشد یعنی در طول ۱۲ ماه قیمت هر کالایی ۱۲ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی گفت: هم اکنون تورم ماهانه ماه گذشته ۵.۲ دهم درصد محاسبه شده است که این نشان از تورم بسیار بالا در دو ماه گذشته است.

پارسا افزود: برای درک بهتر مقدار افزایش عدد تورم ماهانه باید گفت که متوسط تورم ماهانه سال گذشته تنها ۶ دهم درصد بوده است و ۵.۲ دهم درصد ماه گذشته نشان دهنده افزایش ناگهانی تورم می‌باشد که در طول ۴۰ سال گذشته تنها دو بار دیگر اتفاق افتاده است.

امیدعلی پارسا گفت: هم اکنون با توجه به تورم ماهانه ۵.۲ دهم درصدی و تورم نقطه به نقطه ۱۹.۳ دهم درصدی ماه گذشته می‌توان پیش بینی کرد که قطعا تورم سالانه ماه آینده دو رقمی خواهد بود و با توجه به رشد صعودی نرخ تورم در چند سال گذشته شاید دیگر امکان تک رقمی کردن عدد تورم وجود نداشته باشد.