به گزارش ایسنا، محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های پایه سال۱۳۹۰) در سه ماهه اول امسال ۱۶۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش دارد.

 رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی همراه با نفت بوده و رشد بدون نفت به ۰.۷ درصد رسیده است؛ این نشان دهنده تغییر روند رشد اقتصادی نسبت به دو فصل پایانی سال گذشته است؛ چرا که آمار برای دو فصل ابتدایی سال ۱۳۹۶ معکوس بود و رشد اقتصادی برای محاسبات با نفت بالاتر از بدون نفت قرار داشت، اما جریان رشد بهار امسال بار دیگر نشان‌دهنده تغییر روند و بازگشت روال قبل است؛ به گونه‌ای که رشد اقتصادی بدون نفت از رشد همراه با نفت کمتر شده است.

تغییرات رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ و بهار امسال

رشد اقتصادی فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم سال ۱۳۹۶ فصل اول
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (با نفت) ۴.۶ ۵.۱ ۲.۴ ۲.۷ ۳.۷ ۱.۸
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت) ۴.۳ ۴.۹ ۴.۲ ۴.۸ ۴.۶ ۰.۷

منبع: ایسنا

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.