به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به خبر «سازمان برنامه و بودجه درباره اعتبار 11500 میلیارد تومانی مسکن مهر توضیح دهد» توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:

1- نیاز 11500 میلیارد تومانی خدمات زیربنایی ور وبنایی سایت های مسکن مهر بر اساس اعلام نیاز وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی و جمع بندی صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که این موضوع با توجه به شرایط بودجه ای سال جاری به همراه پیشنهادات قابل اجرا طی گزارشی در تاریخ 1397/3/28 به استحضار رئیس جمهور محترم رسید.

2- در تاریخ 1397/4/2 رئیس جمهور در خصوص تخصیص اعتبار برای اجرا و تکمیل واحدهای مسکن مهر کشور پی نوشت فرمودند (به پیوست می باشد) «سریع تر نسبت به فروش با قیمت مناسب واحدهایی که متقاضی ندارند، به توسعه گرها و واگذاری به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اقدام شود.»

3- در تاریخ 1397/5/10 با نامه شماره 59804/100/02 (به پیوست می باشد) وزیر راه و شهرسازی ضمن ارائه گزارشی از رئیس جمهور درخواست می نماید تا پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه خارج از نوبت رد دولت مطرح و تصویب شود.

4- ریاست محترم جمهور در خصوص مطرح شدن پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در هیات دولت مبنی بر تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر پی نوشت فرمودند اقدام لازم به عمل آید. نامه شماره 61252 مورخ 1397/5/11 به پیوست می باشد.

5- در مجموع پیشنهادات ارسالی، استفاده از ظرفیت های قانون بودجه، منابع بازگشتی از محل اقساط مسکن مهر، استفاده از منابع داخلی شرکت های خدمات رسان، جذب مشارکت بخش خصوصی و ... مورد توجه قرار گرفته است همچنین در خصوص ظرفیت های بودجه ای سال جاری، اعتبار 225 میلیارد تومانی ردیف های متفرقه، اعتبارات استانی، استفاده از ابزار تهاتر برای تسویه مطالبات و بدهی های پیمانکاران و ... پیشنهاد شده که تماما مورد استفاده قرار می گیرد.

6- بنابراین تنها 45 روز از صدور دستور رئیس جمهوری در خصوص «طرح پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور در هیات دولت» می گذرد و نه 9 ماه و همچنین دستور رئیس جمهوری ناظر به طرح پیشنهادات این سازمان است نه تخصیص و پرداخت 11500 میلیارد تومان اعتباری که سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل واحدهای مسکن مهر در 4 سال در نظر گرفته و پیشنهاد کرده است.

7- به نظر می رسد نگارنده گزارش و همچنین متاسفانه مقام مصاحبه کننده دولتی به ضوابط و قوانین، ظرفیت های قانون بودجه و محدودیت های مالی دولت و ایضا جزئیات مکاتبات و مراحل طی شده اشراف کامل نداشته، این موضوع را به منزله بی توجهی سازمان به دستور رئیس جمهور قلمداد نموده است که این امر منطبق بر واقعیت نبوده و اینگه اظهارنظرات در این شرایط حساس و خطیر نتیجه ای جز اتلاف توان کارگزاران نظام به دنبال نخواهد داشت.

منبع: تسنیم

مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع‌رسانی خود را در این رابطه انجام می‌دهد.