به گزارش «نود اقتصادی» بهروز علیشیری رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی، کارآمدی لازم را برای حمایت و پشتیبانی از اقتصاد ایران ندارد، به این معنا که این صندوق، شبیه قلک عمل می‌کند و فاقد کارکردهای یک صندوق ثروت حاکمیتی است.

وی افزود: در حال حاضر منابع صندوق در اختیار بانک مرکزی است . پروژه هایی که قرار است تامین مالی شوند ، توسط بانک‌های عامل ارزیابی می شوند و توجیه پذیری آنها بررسی و در نوبت تامین مالی قرار می گیرند. وثایق لازم از پروژه ها اخذ می شود و از محل منابع صندوق تامین مالی می شود. مسئولیت عملیات پروژه و نظارت بر حسن انجام کار آن و مسئولیت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به عهده بانک عامل است. ملاحظه می کنید که صندوق در حد یک سیاست گذار عام و دارای نقش اطلاعی است و حساب و کتاب منابع پرداختی را ضبط می کند .

علیشیری گفت: این صندوق با این کارکرد و عملکرد معلوم نیست که چرا هیات عامل به ریاست رییس جمهور و وزرا می خواهد؟ چرا پنج عضو هیات مدیره و مدیرعامل می خواهد؟ چرا دفتر و دستک و ساختمان و پرداخت ها و دستمزد های ویژه می خواهد ؟ این صندوق در بهترین حالت یک حسابدار می خواهد که ورودی و خروجی منابع را حسابداری و حسابرسی کند. این کار را هم یک کارشناس در بانک مرکزی می تواند به خوبی انجام دهد.  شما نگاه کنید که ضعیف ترین و بی ربط ترین مدیران کشور در این صندوق با بالاترین پرداخت ها وارد و خارج شده اند ، چون آن صندوق به وظایف اصلی خود نمی‌پردازد، پس هر کسی می‌تواند بیاید و برود.