«نود اقتصادی»: "محمدحسن پیوندی ثانی"،رئیس هیئت مدیره فعلی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) با هدف رعایت قانون منع استفاده از افراد بازنشسته،شب گذشته متن استعفای خودرا به مدیر عامل شستا تحویل داد.

پیوندی،درحال حاضر،فقط مشاور مدیرعامل  شستا در امور نفت و گازو پتروشیمی است.

محمدحسن پیوندی 11 مردادماه سال 95 به عنوان مدیرعامل هلدینگ نفت وگاز تاپیکو منصوب شده بود که پس از 16 ماه مدیریت، در 13 آذرماه سال گذشته جای خود را به محمود مخدومی سپرد.

از آن تاریخ تا همین دیشب، پیوندی رئیس هیات مدیره هلدینگ تاپیکو بودکه از این سمت هم کناره گرفت.