«نود اقتصادی»- رئیس هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد افراد بازنشسته شاغل در این موسسه و شرکت‌های تابعه آن را کمتر از انگشتان دو دست برشمرده و گفته برای کنار گذاردن افراد بازنشسته شاغل اقدامات لازم شروع شده است.

قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، از یکم مهر سالجاری برای اجرا ابلاغ شده و دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز، افرادی را که مشمول این قانون هستند را  از خدمت منتزع و با آنها تسویه حساب کنند.

محمد هاشم رکن تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» توضیح داده که از زمان پیوستن به صندوق ذخیره فرهنگیان کوشیده تا به جای استفاده از افراد بازنشسته، نیروهای جوان را به کار گرفته مگر در برخی شرکت‌های کلیدی که ناگزیر به استفاده از افراد بازنشسته بوده‌اند که با توجه به ابلاغ قانون منع استفاده از بازنشستگان، به تعداد نیروی جوان ماموریت داده شده تا در کنار آنها، آموزش‌های لازم را ببیند.

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان و با نیت افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی آنها و با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال  ١٣٧٤ تاسیس  شده.

اساسنامه این صندوق تصریح دارد که منابع مالی آن از محل واریزی ماهیانه حداکثر معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمرفرهنگیان عضو صندوق موضوع و همینطور کمک دولت معادل واریزی فرهنگیان عضو صندوق تامین می شود.

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان دارای شش هلدینگ اقتصادی بوده که این هلدینگ‌ها شامل گروه ساختمان، گروه خدمات رفاهی، گروه آی تی، گروه انرژی، گروه صنعت و گروه بورس، بانک و بیمه است.

گروه بورس،بانک و بیمه صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل وجود بانک سرمایه و حواشی پیرامون آن درچند سال اخیر به شدت خبرساز شده است.

رئیس هیات مدیره موسسه صندوق دخیره فرهنگیان، تاییدکرده که"محمدابراهیم تحسیری"،مدیر عامل کنونی شرکت بیمه معلم،هم بازنشسته بوده، بنابراین صندوق ذخیره  فرهنگیان پس از بررسی ، یکی از معاونان جوان ومتخصص کنونی شرکت مذکور را به عنوان گزینه پیشنهادی مدیر عامل بیمه معلم معرفی خواهد کرد.

وی،از اینکه در ترکیب هیات مدیره موسسه صندوق دخیره فرهنگیان چه تعداد بازنشسته وجود دارد ابراز بی اطلاعی کرد اما گفت که خود او بازنشسته صندوق آینده ساز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است!

رکن تهران، اطمینان داده که بررسی‌های لازم برای کنار گذاشتن مدیران بازنشسته صندوق و شرکت‌های تابعه آن شروع شده و طبق قانون مدیران بازنشسته جابجا خواهند شد.