«نود اقتصادی»- رئیس هیات مدیره شرکت بیمه آسیا گفته که معرفی سرپرست برای این شرکت ظرف یکی دو روز آینده قطعی خواهد شد و گفت که خود او به دلیل عضویت غیرموظف در ترکیب هیات مدیره نمی‌تواند سرپرست باشد.

ابراهیم کاردگر، مدیرعامل قبلی شرکت بیمه آسیا، پس از پنج سال فعالیت در شرکت مذکور، دیروز یکم مهرماه، برای بار دوم به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه دانا جایگزین بیژن صادق شد.

فضل اله معظمی در گفتگو با «نود اقتصادی» تاکید کرد که برای تعیین سرپرست برای شرکت بیمه آسیا بررسی‌ها شروع شده و بزودی فردی برای این مسئولیت تعیین می‌شود.

وی درباره احتمال حضور بیژن صادق مدیرعامل قبلی شرکت بیمه دانا در شرکت بیمه آسیا هم تصریح کرد که هیچ شناختی از"صادق" مدیرعامل قبلی شرکت بیمه دانا ندارد.

گفته می‌شود که یکی از دلایل کناره گیری بیژن صادق از سمت مدیریت عاملی بیمه دانا، قانون منع به کارگیری افراد بازنشسته بوده است.