«نود اقتصادی»- مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی، برگزاری مجمع عادی سالیانه بیمه مرکزی پیش از برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت بیمه دولتی ایران را فاقد هرگونه اشکال و مسبوق به سابقه دانسته است.

مجمع عمومی سالیانه بیمه مرکزی یکم مهرماه سالجاری و با حضور سرپرست وزارت امور اقتصادی ودارایی برگزار شده هر چند که هنوز مجمع سالیانه بیمه ایران برگزار نشده است.

این موضوع سبب شده تا عده ای،درست یا غلط، به شیوه برگزاری مجمع بیمه مرکزی پیش از برگزاری مجمع سالیانه بیمه ایران خرده گرفته و آن را اقدامی غیرحرفه‌ای و یا حتی از سرنا آگاهی رئیس کل جدید بیمه مرکزی به حساب آورند.!

در این بین، محمود حق وردیلو، مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی درگفتگو با «نود اقتصادی» ضمن دفاع از این اقدام اخیر نهاد متبوع خود توضیح داده که همیشه اینطور نبوده که مجمع بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بعد از برگزاری مجمع سالیانه بیمه ایران برگزار شود و مواردی در گذشته بوده که مجمع سالیانه بیمه مرکزی زودتر از مجمع بیمه ایران برگزار شده است.

او،البته برای اثبات ادعای خود به یاد نیاورد که دقیقا چه زمانی مجمع سالیانه بیمه مرکزی قبل از مجمع بیمه ایران برگزارشده و فقط به این جمله بسنده کرده که این اتفاق در زمانی که چهار شرکت بزرگ بیمه‌ای در کشور دولتی بوده اند، مسبوق به سابقه بوده است.

حق وردیلو، گفته که تمامی حساب های اتکایی فی مابین بیمه ایران و بیمه مرکزی در سامانه  سنهاب نشسته بنابراین هیچ مشکلی وجود ندارد که مجمع بیمه مرکزی مقدم بر بیمه ایران باشد یا موخر!

مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی،تصریح کرده که حساب‌های فی مابین مشخص شده و حتی صورتحساب‌ها زده شده، بنابراین هیچ مشکلی در برگزاری مجمع بیمه مرکزی وجود ندارد.