«نود اقتصادی»:علی مزیکی، دکتری اقتصاد از دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان، با بیان اینکه اتفاقات کنونی اقتصاد ایران ارتباطی با عوامل بنیادی آن ندارد، اظهار کرد: با تکیه بر محرک‌های اقتصادی توضیح اینکه چرا هر روز حال اقتصاد ایران بدتر می‌شود، غیر ممکن است. آنچه شرایط کنونی را رقم زده، ترس و وحشت مردم نسبت به آینده است.

علی مزیکی گفت که مردم نگرانند و به آینده وضع موجود اعتماد ندارند. به اعتقاد آنها برخی اعضای کابینه نمی‌توانند از پس مشکلات بخوبی برآیند و به‌ همین خاطر دست به اقداماتی می‌زنند که شرایط موجود را بدتر می‌کند.

عضو هیات علمی موسسه نیاوران مزیکی تصریح کرد راه اصلی حل مشکلات موجود، سیاسی- اجتماعی و در گرو بازگرداندن اعتماد به جامعه است و  درحال حاضر دور کردن ترس و وحشت از مردم و اعتماد‌سازی با کمک یک فرد با آبرو در میان آنها الزامی است و ادامه داده که بی‌اعتمادی در میان مردم ایران ریشه‌ای طولانی دارد و سال هاست که دیگر به دولت اعتماد کافی ندارند بنابراین باید به مردم شرایط را توضیح داد و گفت که چه راه حلی برای این بحران کنونی طراحی شده است.