به گزارش «نود اقتصادی» قدرت‌الله امام‌وردی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز اظهار کرد: تصویب قانون FATF نمی‌تواند تاثیر جدی‌ بر کاهش نرخ ارز  داشته باشد. بسیاری از مسائل ما در داخل کشور به سبب سوء مدیریت در بازار ارز و همینطور تحریم‌ها است که در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد FATF  بتواند به تنهایی گره‌ای از این مشکلات باز کند.

وی افزود: هر چند اساسا تصویب FATF به خاطر شفافیتی که در سازوکارهای مالی می‌تواند ایجاد کند، ضروری به نظر می‌رسد، اما این که تصور کنیم صرفا با تصویب FATF  مشکلات ارزی و بانکی اقتصاد ما حل می‌شود، بسیار بعید است. تصویب FATF  به اصرار اروپایی‌ها و به دلیل مسائل سیاسی است و لزوما نمی‌تواند صرفا اقتصادی باشد.