«نود اقتصادی»: رقابت نفس گیر برای انتخاب گزینه مدیرعاملی شرکت بیمه ملت در ایستگاه پایانی، مرحله ای که در آن بزودی فرد شایسته از بین چند نفر باقی مانده حاضر درمرحله نیمه نهایی، به عنوان سکاندار پیشنهادی انتخاب و برای تایید نهایی به نهاد ناظر معرفی خواهد شد.

دهم تیرماه امسال و ناغافل،"علیرضا ابراهیم پور"مدیرعامل قبلی بیمه ملت از این شرکت جدا شد تا به هلدینگ مالی بانک ملت بپیوندند.

از آن زمان تا اکنون صندلی مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت خالی بوده و همواره انتظار می رفته که هرچه سریعتر تکلیف گزینه مدیریت عاملی این شرکت بیمه ای هم روشن شود.

اواسط شهریورماه امسال، "انوشیروان محسنی بندپی"،سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخلاف رویه جاری، برای انتخاب مدیرعامل یک شرکت بیمه ای، طرحی نو در انداخت و انتخاب مدیر عامل شرکت بیمه ملت را به فراخوان عمومی سپرد.!.

تجربه ای متفاوت که گفته می شود چیزی حدود 90 نفر متقاضی، مجبور شده اند بعد از ارسال رزومه کاری، موانع فرارو را یکی پس ازدیگری پشت سرگذارند.

عده ای هم بخت یارشان نبوده و از گردونه رقابت حذف شده اند.

ناگفته پیداست که این روش،مخالفان و موافقان خود را داشته و از همان زمان داغ تر شدن ماجرای فراخوان، هریک برای تخریب و یا تقویت این شیوه اظهاراتی متفاوت را بازتاب داده اند.

از نگاه موافقان،این شیوه زمینه رقابت جدی افراد توانمند را فراهم ساخته، ازحضور افراد سفارشی، ضعیف و کم سواد و بروز تبعات ناشی از حضور آنها در صنعت جلوگیری می کند، بستر فساد و رانت را خواهد کاست و بر طبل شایسته سالاری ،سنتی که دستکم مدتها است در صنعت بیمه کمرنگ شده، خواهد دمید.

اثبات چنین مدعایی چندان هم کارسختی نیست چراکه درشرایط فعلی،تعدادی مدیر جوان سفارشی و به شدت ضعیف وجود دارند که از مدت ها قبل توانسته اند در غفلت نهاد ناظردر ترکیب هیات مدیره شرکت های بزرگ و کوچک صنعت بیمه جا خوش کنند.

پیامد حضور این عده جوان سفارشی در شرایط فعلی، بروز حواشی پرشماری بوده که  کم و بیش گریبان شرکت های کوچک و بزرگ صنعت بیمه را گرفته  وهمچنان صنعت بیمه ، نتوانسته بدون پرداخت هزینه ازکمند آنها رهایی یابد.

در مقابل،مخالفان روش فراخوان،مدعی شده اند که تعیین مدیرعامل وظیفه ذاتی  هیات مدیره و سهامدار بوده و این روش فراخوان نقض آشکار رویه جاری است.!

جدای از آن عده ای  از شرکت کنندگان حاضر در این فراخوان، زمان اندک  وتعیین امتیاز بسیار بالایعنی عدد 70  را برای  مصاحبه حضوری و تعیین عدد 25 را برای  رزومه افراد عاملی مهم در ریزش پر شمار متقاضیان این سمت  برشمرده اند.

فارغ از درستی یا غلط بودن این مدعا، اما واقعیت این است  که صنعت بیمه به رسمی نو برای  انتخاب مدیران عامل شرکتهای بیمه ای  نیاز دارد.

شرکت‌هایی که یا در چنبره مدیران عامل با سابقه بیش از 40 سال فعالیت و بازنشسته گرفتار آمده ویا نفس آنها از رفتار غیر حرفه ای تعدادی مدیر جوان سفارشی و حاشیه ساز به شماره افتاده است.

دستکم،تجربه اخیر فراخوان برای انتخاب مدیرعامل شرکت بیمه ملت، نشان  داد که انتخاب مدیر عامل به این شیوه،به دلیل رقابت تا حد امکان واقعی، فرصت کمتری را به افراد وابسته به جریانات سیاسی داده و فیلترهای تعبیه شده درتعیین صلاحیت، فرصت را از افراد علاقمند به حرکت در کنج صنعت بیمه را از آنها سلب خواهد کرد.