«نود اقتصادی»- مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک صادرات، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام در یکی دو روز گذشته را یک اصلاح مورد نیاز برای بازار سهم برشمرد.

شاخص بورس روز (چهارشنبه) گذشته  2 هزار و 700 پله افت کرد و در جایگاه 185 هزار و 559 واحدی قرار گرفت.

شاخص بورس که از روز ماقبل از آن وارد مدار اصلاحی شده بود، در روز چهارشنبه بیش از 2 هزار واحد دیگر تعدیل شد.

مهدی کباری در گفتگو با «نود اقتصادی» پیش بینی کرد در بازار سهام جای رشد وجود داشته و تا پایان سال احتمال رشد منطقی و با شیب ملایمتر در بازار سهام وجود دارد.

به گفته وی، ریزش‌های اخیر در بازار سهم کاملا در جهت اصلاح شاخص و بازار سهام بوده و آزاد شدن نرخ خوراک صنایع پتروشیمی بر بازار هم تاثیر گذار بوده  و افزود که آزاد شدن نرخ خوراک روی رفتار لیدرهای بازار یعنی شرکتهای پتروشمی تاثیر زیادی داشت، بنابراین در این شرایط سهامداران حقوقی‌ها باید از سهام خود حمایت کنند در غیراینصورت وضعیت نامساعد می‌شود!