«نود اقتصادی»: عباس سروش روز شنبه در نخستین نشست مشترک هم اندیشی علمی بین المللی دانشگاه صنعتی امیر کبیر با استادانی از 13کشور جهان با اشاره به وضعیت آب، میزان بارندگی ها، تغییرات آب و هوایی، افزایش دما و وضعیت آب های زیرزمینی در کشور اظهار داشت: لازم است تمام کسانی که با موضوع آب درگیر هستند اعم از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با مدیریت پیوسته بتوانند شرایط فعلی را کنترل و از وخیم شدن شرایط آبی جلوگیری کنند.
به گفته سروش، امسال ٣٣٤ شهر تحت تنش آبی قرار دارند که به دلیل کاهش بارش ها، این رقم در سال گذشته ٢٨٤ شهر بود.
معاون وزیر نیرو کنترل شرایط موجود را نیازمند تمرکز بیشتر بر تامین و توسعه منابع آبی دانست و افزود: باید به دنبال مدیریت مصرف بود.
وی با اشاره به برنامه های کوتاه مدت و میان مدت وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در 7ماه اخیر کارگروهی به نام سازگاری با کم آبی در کشور با حضور وزارتخانه های کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و کشور و نیز سازمان های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه تشکیل شده تا بتوان وضعیت را کنترل کرد.

**استقبال وزارت نیرو از همکاری دانشگاه های خارجی
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا همچنین در حاشیه این نشست در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، با اشاره به احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از اولویت های این وزارتخانه گفت: فعالیت هایی انجام و توفیق های نسبی نیز حاصل شده است.
وی با بیان این که مسوولیت احیای دریاچه ارومیه با سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: در این ارتباط از همکاری دانشگاه های خارجی نیز استقبال می کنیم.
سروش همچنین درباره برنامه های وزارت نیرو در استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و استادان خارجی گفت: ما محورهای تحقیقاتی خود را معرفی کرده و بسته به نیازهای موجود از این ظرفیت هم استفاده می شود.
معاون وزیر نیرو از جمله این محورهای تحقیقاتی به تغییرات اقلیم، مدیریت به هم پیوسته آب، بهبود وضعیت کیفی آب و فناوری های نمک زدایی اشاره کرد.
به گزارش ایرنا، در نخستین نشست مشترک هم اندیشی علمی بین المللی دانشگاه صنعتی امیر کبیر استادانی از دانشگاه های لهستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ترکیه، سوریه، آمریکا، کانادا، الجزایر، ژاپن و ایرانیان مقیم خارج از کشور در حوزه های بایوتکنولوژی، نفت، گاز، مدیریت منابع آب، مواد و نانوتکنولوژی، اینترنت اشیاء و کلان داده شرکت داشتند.