بر اساس گزارش میدانی خبرنگار «نود اقتصادی»- نسیم اسدپور، قیمت گوشت قرمز نسبت به روزهای گذشته کاهش داشته است به طوری که هر کیلو گوشت گوساله نسبت به هفته قبل 5 هزار تومان و گوشت گوسفندی 3 هزار تومان ارزانتر شده است.

فرهاد موسی زاده، توزیع کننده گوشت در این رابطه به خبرنگار «نود اقتصادی» گفت: هر چند قیمت گوشت قرمز با پایین آمدن دلار کاهش داشته است اما تقاضا نیز در بازار بسیار کاهش یافته و خرید زیادی صورت نمی گیرد.

وی ادامه داد: قیمت هر کیلو گوشت گوساله 5 هزار تومان و بر روی هر کیلو گوشت گوسفندی 3 هزار تومان کاهش داشته است، به طوری که لاشه گوساله نر و جوان با استخوان 43 هزار تومان در عمده فروشی ها و لاشه گوسفندی 49 تا 51 هزار تومان است.

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی هم در این رابطه به «نود اقتصادی» گفت: با پایین آمدن دلار، قیمت گوشت گوسفندی 2 هزار تومان کاهش داشته است و با قیمت 53 هزار تومان به مغازه دار داده می شود.