«نود اقتصادی»:مدیر عامل بانک کشاورزی اعلام کرده که هیچ مشکلى براى اجراى بخشنامه هیئت وزیران دایر بر امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از بلایای طبیعی و همچنین بخشودگی سود، جرایم و کارمزد تسهیلات بانکی وجود ندارد.

چندی پیش، معاون اول رئیس جمهوری، بخش نامه‌ای را به عنوان مصوبه هیئت وزیران مبنی بر بخشودگی جرایم، کارمزد و سود وام‌های سررسید شده کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل تسهیلات آنها را به مدت سه سال اعلام کرد.

به عبارتی ساده، باید سود، کارمزد و جریمه کشاورزان خسارت دیده از بلایایی طبیعی بخشیده شود.

امروز محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی ایران خبر داده که بانک کشاورزی به شعب خود اعلام کرده که اصل بدهی، سود، کارمزد و جرایم جمع بندی و در سه سال تقسیط می‌شود، یعنی به جای اینکه تا سه سال از کشاورزان چیزی گرفته نشود، از سال آینده این موارد دریافت می‌شود، بنابراین بخشنامه هیئت وزیران نقض و امهال سه ساله برداشته شده است.

در همین پیوند، روح اله خدارحمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در تماس با «نود اقتصادی» خبر داده است که بخشنامه را ابلاغ کرده اما گویا هیئت تطبیق مجلس به آن ایرادى گرفته و به محض رفع ابهام و ایراد مذکور، اجراى این بخشنامه را آغاز می‌کند.