عبدالمجید آهنگری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص حمله مسعود نیلی به اقتصاددانان نهادگرا در سرمقاله دیروز روزنامه دنیای اقتصاد به «نود اقتصادی» گفت: یادداشتی که آقای نیلی در باب اقتصاد ایران خطاب به اقتصاددان‌های نهادگرا نوشته است،‌ اصلا منطق اقتصادی ندارد. اقتصاددان‌های نهادگرا معتقد به اصلاحات نهادی و ساختاری هستند و معتقدند که اگر این اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد، هیچ عملکرد مثبتی در اقتصاد اتفاق نخواهد افتاد. وی ادامه داد: آقای نیلی در دولت پست دارند و باید به بسیاری از ابهامات و چالشهای موجود در اقتصاد پاسخ دهند. نقد به اقتصاددانان نهادگرا کاری را به پیش نمی‌برد.

 

گفتگو از یگانه عسگری