«نود اقتصادی»:محسن پورسیدآقایی روز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: با تصویب اعضای شورا مقرر شد باربرگ برای کامیون های حامل بار در شهر تهران صادر شود.
وی افزود: براساس این باربرگ، صاحب بار، نوع، مبدا و مقصد بار مشخص می شود تا هر اتفاقی که برای آن بیفتد مسئولیتش مشخص باشد.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه براساس مصوبه وزارت کشور رقم صدور هزینه را شورا باید تعیین کند‌ اظهارداشت: رقم هزارتومان برای تعرفه صدور باربرگ پیشنهاد شد تا اصل موضوع در شهرها اجرایی شود.
وی اضافه کرد: سامانه مربوطه در تهران راه اندازی و به تمامی خودروها نیز لزوم دریافت باربرگ ابلاغ شده که بعد از الزامی شدن این امر پلیس با خودروهایی که باربرگ نداشته باشند برخورد خواهد کرد.
نشانی این سامانه baraneh.tehran.ir اعلام شده است.
پورسیدآقایی ادامه داد: دریافت باربرگ می تواند به صورت شخصی یا شرکتی از سامانه بارانه انجام شود.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران امروز لایحه تعیین تعرفه صدور باربرگ را به قیمت هزارتومان تصویب کردند.