«نود اقتصادی»: لیست آپارتمان های موجود جهت خرید در منطقه یک تهران در جدول زیر آمده است. توجه کنید که قیمت ها بر حسب متر مربع و به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله فروشنده تغییر می کند.

آخرین اخبار مربوط به مسکن را اینجا بخوانید.

خرید آپارتمان در منطقه یک تهران چقدر هزینه دارد؟