«نود اقتصادی»:"محمود صدیقی تنکابنی"، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت پس از دو سال فعالیت از این هلدینگ بزرگ نفتی، وداع کرده و جای خود را به محمد مصطفوی داده است.

ناگفته نماند که ترکیب هیات مدیره این شرکت بزرگ دستخوش تغییراتی شده و هادی خان محمدی، مسعود جعفری اصطهباناتی و محمد مصطفوی هم به این ترکیب اضافه شده اند.

محمود صدیقی تنکابنی اواسط آبان ماه سال 95 به جای کریم بروفرد، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت معرفی شده بود.

ظاهرا مهمترین دلیل خداحافظی صدیقی تنکابنی از مدیریت عاملی  شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت،اتمام دوره هیات مدیره ای او در این شرکت بوده ،هرچند که  گفته می شود انتقاداتی هم به شیوه عملکرد او دراین شرکت وجود داشته است.

سهامداران اصلی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت را گروه سرمایه گذاری اهداف، بازنشستگان صنعت نفت، کارکنان صنعت نفت و سایر سهامداران حقیقی و حقوقی تشکیل می دهند.

شرکت های زیر مجموعه و وابسته شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت شامل سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج، سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک، سرمایه گذاری  نفت قشم، خدمات حفاری صنایع نفت، ره گستر نفت، شیمیایی نفت گستر، کنترل گاز اکباتان، جوی گستر نفت، بازرگانی نیک نفت ،پتروکام کیش  و پتروکام لیمیتد تشکیل می دهند.