به گزارش «نود اقتصادی» دکتر جعفر خیرخواهان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در ماه‌های گذشته نه‌تنها نقش متناسبی از تیم اقتصادی دولت ندیدیم بلکه به خاطر فقدان جهت‌گیری عالمانه و بی‌اطلاعی از ساز و کارهای اقتصادی و رفتارهای مخاطبان، نوع سیاستگذاری‌ها اوضاع را بدتر کرد، در حالی که در دانش اقتصاد نظریه بازی را داریم و با این نظریه می‌توان پیش‌بینی کرد که عکس العمل‌های مردم در شرایط خاص چه خواهد بود و شما در برابر آن عکس العمل‌ها چه تدبیری می‌توانید به خرج بدهید.

وی افزود: اما آنچه در شش ماه گذشته اتفاق افتاد غلبه ارائه اطلاعات نادرست به مردم بود، حال آنکه اگر در یک فضای اینچنینی اطلاعات غلط و ناقص به مردم داده شود عملاً فضای بی‌اعتمادی پررنگ‌تر می‌شود و با کمال تعجب می‌بینیم در یک کشور 80 میلیونی، دولت خود را بی‌نیاز از ارائه اطلاعات صحیح می‌داند و سیاستمداران یک تنه با توهماتی که در سر دارند وضعیت را بدتر می‌کنند.