سعید اسلامی بیدگلی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در گفتگو با «نود اقتصادی» در رابطه با جلسه جمعی از اقتصاددانان با رئیس جمهور که امروز برگزار شده بود، بیان داشت: جمعی از اقتصاددانان در جلسه حاضر بودند البته تعدادی از اقتصاددانان مشهور کشور حضور نداشتند، به نظر می آید که قرار است در چندین جلسه طیف‌های مختلف دعوت شوند بنابراین امروز تنوع کیفی از آن چه که بنده انتظار داشتم کمتر بود.
وی ادامه داد: هر چند که افرادی مانند آقای توکلی هم حضور داشتند اما بیشتر اقتصاددانانی حضور داشتند که طرفدار ساز و کارهای بازار هستند. تقریبا تمام دغدغه‌های مهم کشور هم مطرح شد به ویژه ارز، تحریم و تورم مسائل اصلی مطرح شده بود.
وی در پاسخ به این که افرادی مانند آقای مؤمنی و راغفر در این جلسه حضور نداشتند، گفت: خود آقای رئیس جمهور تأکید کردند که جلساتی که این گونه هستند ادامه دار خواهد بود، به نظر می آید که به ویژه با دوستانی که از در مطبوعات به طیف نهادگرا مشهور هستند جلسه ای برگزار خواهد شد.
اسلامی بیدگلی تأکید کرد: این جلسه از جنس همفکری بود و از آن جهت که تعداد اقتصاددانان هم زیاد بود که اکثرا کسانی بودند که در این دو سه ساله دست به قلم هستند و هر کدام دغدغه های خود را مطرح کردند
وی درباره حضور مسعود نیلی در این جلسه گفت: مسلما حضور آقای دکتر نیلی به عنوان کسی که بر اقتصاد ایران اشراف دارد، می تواند در این گونه جلسات کمک کننده باشد ولی این گونه افراد سرشلوغ هستند و امروز تعدادی از همرهان ریاست جمهور و همفکران اقتصادی ایشان تشریف داشتند بنابراین اگر قرار باشد چیزی هم به آقای دکتر نیلی منتقل شود، دوستانی بودند که این مسائل را انتقال دهند.

مهدی شجاعیان